2017 Hexagon Island: A Flying Lifeboat - Ruojiang Bai